Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, działając na podstawie art. 400 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z par. 28 pkt.3 i 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 listopada 2018 r., o godz.12.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Żory al. Wojska Polskiego 4- sala „Bractwa Kurkowego”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 28 pkt. 3 i 6 Statutu Spółki ze względu na zmianę porządku obrad, który został ogłoszony w MSIG 22 sierpnia 2018 roku poz. 36408 ustala nowy termin na dzień 14 grudnia 2018 r. o godz.12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Żory al. Wojska Polskiego 4- sala „Bractwa Kurkowego”.

Zmiana dotyczy pkt.6 o nowej treści "Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej". Pozostałe punkty Porządku obrad pozostają bez zmian.

 

Czytaj więcej...

Wejście do AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

Ze względu na budowę apartamentowca wejście do Agencji jest  (od strony oś. 700 - Lecia) przez główne wejście HOTELU ŻORY !

ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT

 

Centrum Aktywności Lokalnej - dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. 

 Rekrutacja na szkolenie z jezyka angielskiego do 12 listopada 2018!

 

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Od 15 maja Agencja przyjmuje wnioski na DOTACJE , szczegóły  w zakładce DOTACJE NA START !!

Rekrutacja zakończona 30 czerwca 2018 !!

Więcej artykułów…