REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA NADAL!!!

 

REKRUTACJA AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE KONTAKT SZKOLENIA POŚREDNICTWO PRACY

TUTAJ POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY..

POŚREDNICTWO PRACY:

 

 

W ramach realizacji tego zadania ARP S.A. udziela praktycznej pomocy poszukującym pracy           w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników                       o odpowiednich kwalifikacjach.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. uzyskała Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i z dniem 01.09.2003r. została wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia jako Agencja Pośrednictwa Pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W 2010 roku z pośrednictwa pracy skorzystały 53 osoby, w ramach którego można było uzyskać bezpłatne informacje z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych. ARP S.A. dysponuje również aktualną bazą ofert pracy, do której mają wgląd uczestnicy projektu.

   

   

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Aktywizacji Młodzieży" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego