REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA NADAL!!!

 

REKRUTACJA AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE KONTAKT SZKOLENIA POŚREDNICTWO PRACY

 

TUTAJ POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY..

REKRUTACJA:

   

Szczegóły zasad rekrutacji do poszczególnych szkoleń :

 1. ksero dowodu osobistego,
 2. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, ankieta preferencji zawodowych
 3. Podpisane oświadczenie,
 4. Wypełniona i podpisana deklaracja uczestnictwa
 5. Zapoznanie się z regulaminem

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

WIEK OSOBY NIE AKTYWNE ZAWODOWO ZAMIESZKAŁE NA TERENIE

15 - 25 lat

Czyli osoby niezatrudnione, nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia    co najmniej w połowie wymiaru pracy, ale jednocześnie nie zaliczające się do osób bezrobotnych zarejestrowanych    w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • Powiat m. Żory

 • Powiat m. Rybnik

 • Powiat m. Jastrzębie Zdrój

 • Powiat cieszyński

 • Powiat pszczyński

 • Powiat mikołowski

 • Powiat wodzisławski

 • Powiat rybnicki

Osoby uczące się lub absolwenci

 

*Jeżeli jedno z tych kryteri nie zostanie spełnione nie możesz przystąpić do tego projektu.

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Aktywizacji Młodzieży" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego