INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Dane spółki

 Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Dworcowa 8

44-240 Żory

NIP: 651-14-64-608

REGON: 273392327

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000076553

Kapitał zakładowy

 606.300,00 PLN

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” 
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem +48 790 35 15 66 lub drogą elektroniczną : biuro@arpsa.pl