Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA  DNIA 31.08.2009 r.

 

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE KONTAKT SZKOLENIA DORADZTWO GALERIA REKRUTACJA DO POBRANIA UCZESTNICY PROJEKTU LINKISPRAWOZDANIE

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PROJEKT "INICJATYWA"

 

Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od 1 lipca 2008r.

 Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcie ekonomii społecznej           w wybranych powiatach i miastach województwa śląskiego.

 Rola organizacji określanym mianem ekonomia społeczne w codziennym życiu każdego mieszkańca naszego województwa jest ogromna dlatego wspieranie ich rozwoju i umacnianie ich w działaniu jest niezwykle ważne, gdyż to one wypełniają lukę w programach społecznych, kulturalnych, pomagają najuboższym, wspierają resocjalizację, są miejscem rozwijania talentów itd.

 W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia oraz doradztwo,           w trakcie każdy zainteresowany dowie się, jak skutecznie zdobyć fundusze na działalność i rozwój swojej organizacji. Ponadto uzyska pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych.

 Uczestnikami projektu będą podmioty ekonomii społecznej a więc:

- spółdzielnie pracy,

- spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

-  organizacje pozarządowe, w tym wszystkie stowarzyszenie, fundacje, kluby,

- związki wyznaniowe, w tym parafie,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego , działające na terenie województwa śląskie.

 

Realizacja projektu "Inicjatywa" zakończy się 31 grudnia 2009 r.

 

 

 

Projekt "Inicjatywa" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego