Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA  DNIA 31.08.2009 r.

 

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE KONTAKT SZKOLENIA DORADZTWO GALERIA REKRUTACJA DO POBRANIA UCZESTNICY PROJEKTU LINKISPRAWOZDANIE

PARTNERZY:

 

 

 

 

   

 

SZKOLENIA

W ramach projektu odbędzie 12 szkoleń dla 15-osobowych grup.

Szkolenie, obejmuje 30 godzin z następującej tematyki:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla organizacji pozarządowych,

- Biznes plan,

- Strategia rozwoju organizacji, partnerstwa,

- Księgowość oraz finanse

-  Zakładanie działalności gospodarczej

Szkolenie prowadzone będą przez najlepszych doradców i trenerów                       z województwa śląskiego w wybranych miastach województwa śląskiego.

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

Projekt "Inicjatywa" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego