Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA  DNIA 31.08.2009 r.

 

AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE KONTAKT SZKOLENIA DORADZTWO GALERIA REKRUTACJA DO POBRANIA UCZESTNICY PROJEKTU LINKI SPRAWOZDANIE

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

UCZESTNICY PROJEKTU  "INICJATYWA"

Uczestnikami projektu są podmioty ekonomii społecznej, do których zalicza się:

- organizacje pozarządowe, w tym wszystkie stowarzyszenie, fundacje, kluby,

- spółdzielnie pracy,

- spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

- związki wyznaniowe, w tym parafie,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Z terenu:

Miast na prawach powiatu:

- Żory,

- Jastrzębie Zdrój,

- Rybnik,

- Tychy,

I powiatów ziemskich:

- Powiatu bielskiego,

- Powiatu rybnickiego,

- Powiatu wodzisławskiego,

-  Powiatu raciborskiego,

- Powiatu cieszyńskiego,

- Powiatu pszczyńskiego,

Ekonomia społeczna odpowiada wartościom i strategicznym celom Unii Europejskiej: pełne zatrudnienie i walka przeciwko biedzie i wykluczeniom społecznym, spójności społecznej, sprzyja demokracji uczestniczącej, lepszym rządom, a jej dynamiczny rozwój powoduje, że jest gospodarką opartą na wiedzy, którą należy wspierać, gdyż jest źródłem sukcesu każdego państwa, regionu, gminy.

 

Projekt "Inicjatywa" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego