O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG

O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG

 

Krajowy System Usług dla MSP (KSU) to sieć około 200 współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji, które świadczą na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe. Spośród ośrodków KSU rekrutują się: Regionalne Instytucje Finansujące, Punkty Konsultacyjne oraz ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. Plany działania dotyczące rozwoju KSU wdrażane są w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” – Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie www.ksu.gov.pl