O PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. zarejestrowanej w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wraz z ogólnopolską siecią liczącą 58 PK KSU, świadczymy usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.