OFERTA PK KSU

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców o osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

Usługi obejmują tematykę z zakresu:

- dotacji unijnych,

- podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

- narzędzi informatycznych,

- finansowania działalności gospodarczej,

- zarządzania w działalności gospodarczej,

- usług specjalistycznych,

- inne.

 

Usługi doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

 Usługi obejmują zakres:

- Moduł I Profil zakładanej działalności gospodarczej,

- Moduł II Analiza SWOT,

- Moduł III Formy i źródła finansowania,

- Moduł IV Biznesplany, wnioski, itp.,

- Moduł V Forma organizacyjno-prawna,

- Moduł VI Przygotowanie dokumentów do rejestracji,

- Moduł VII Założenie działalności.

 

Usługi doradcze dla przedsiębiorców

 

Usługi obejmują zakres:

- Moduł I Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,

- Moduł II Marketing przedsiębiorstwa,

- Moduł III Organizacja przedsiębiorstwa,

- Moduł IV Finanse przedsiębiorstwa, a w tym biznesplany, wnioski, itp.

Odpłatność

 

MsoNormal