Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach przyjmie na staż

Pracownik księgowo-biurowy

Czytaj więcej...

ODBIORCY PK KSU

Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji oraz doradztwa związanego z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG

O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG

 

Krajowy System Usług dla MSP (KSU) to sieć około 200 współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji, które świadczą na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe. Spośród ośrodków KSU rekrutują się: Regionalne Instytucje Finansujące, Punkty Konsultacyjne oraz ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. Plany działania dotyczące rozwoju KSU wdrażane są w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” – Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie www.ksu.gov.pl

OFERTA PK KSU

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców o osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

Usługi obejmują tematykę z zakresu:

- dotacji unijnych,

- podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

- narzędzi informatycznych,

- finansowania działalności gospodarczej,

- zarządzania w działalności gospodarczej,

- usług specjalistycznych,

- inne.

 

Usługi doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

 Usługi obejmują zakres:

- Moduł I Profil zakładanej działalności gospodarczej,

- Moduł II Analiza SWOT,

- Moduł III Formy i źródła finansowania,

- Moduł IV Biznesplany, wnioski, itp.,

- Moduł V Forma organizacyjno-prawna,

- Moduł VI Przygotowanie dokumentów do rejestracji,

- Moduł VII Założenie działalności.

 

Usługi doradcze dla przedsiębiorców

 

Usługi obejmują zakres:

- Moduł I Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,

- Moduł II Marketing przedsiębiorstwa,

- Moduł III Organizacja przedsiębiorstwa,

- Moduł IV Finanse przedsiębiorstwa, a w tym biznesplany, wnioski, itp.

Odpłatność

 

MsoNormal

O PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. zarejestrowanej w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wraz z ogólnopolską siecią liczącą 58 PK KSU, świadczymy usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.