Zapytania ofertowe języki

Zapytanie ofertowe

W zwiazku z realizacją projektu "Centrum Aktywności Lokalnej - dokształć sie w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe" w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa