Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

W zwiazku z realizacją projektu "Dotacje na START - rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor" w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższą specyfikacją.

 

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5