Otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19

WYDARZENIA Otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych...
Skip to content