DOTACJE NA START

EFS kolor

 

DOTACJE NA START -  REWITALIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW ŻOR

 

Zgłoś się do udziału w projekcie!

Możesz otrzymać dotację w wysokości  20 000,00 zł

oraz dodatkowe wsparcie  finansowe w łącznej wysokości do 19 200,00 zł

Zapraszamy do udziału  osoby, które:

 • ukończyły 30 rok życia (od dnia 30 urodzin),
 • są mieszkańcami Miasta Żory ( tereny objęte rewitalizacją tj. Śródmieście wraz z zachodnią częścią Dzielnicy Kleszczówka, Osiedle Gwarków z terenami przyległymi – Dzielnica Rój),
 • planują rozpocząć działalność gospodarczą,
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w szczególności:
 • kobiety (powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka),

pieniadze

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

 

Dla uczestników projektu zapewniamy:

 • szkolenia oraz doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności.

Przyjmowanie zgłoszeń  15.05.2018r – 30.06.2018r

Okres realizacji projektu: 15.05.2018 – 16.12.2019

Dofinansowanie projektu: 400 608,75 zł

 

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Żory

 Informacje i zapisy pn-pt w godz.7.00-15.00

getimglogoLogo ŻoryAgencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

al. Wojska Polskiego 4

44-240 Żory

tel. 32 435 15 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.arpsa.pl / FB: ARPS.A.ZORY   EFS POZIOM kolor

Projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Regulamin rekrutacji

zał.nr 1 Formularz rekrutacyjny  , zał.nr 1 Formularz rekrutacyjny.doc ,zał.nr 6 Obszary rewitalizacji 

 

 

 HARMONOGRAM 7.3.2. DOTACJE NA START – REWITALIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW ŻOR

 

Lp.

Nazwa zadania w projekcie

Termin realizacji od

Termin realizacji do

1

Doradztwo zawodowe

15.05.2018

15.07.2018

1a

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

15.05.2018

30.06.2018

1b

Ocena merytoryczna, rozmowa z doradcą zawodowym, listy rankingowe, informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu się do projektu

01.07.2018

15.07.2018

2

 Szkolenie przed rozpoczęciem  działalności gospodarczej

Szkolenie zaliczą wszystkie osoby z frekwencją min. 80%

16.07.2018

15.08.2018

3

Doradztwo  przed rozpoczęciem  działalności gospodarczej 

Doradztwo zaliczą wszystkie osoby z frekwencją min. 80%

16.08.2018

30.09.2018

4

Jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i monitoring działalności

01.10.2018

31.10.2018

4a

Bieżąca pomoc w wypełnianiu biznesplanu 

01.10.2018

05.10.2018

4b

Termin składania biznesplanów 

08.10.2018

10.10.2018

4c

 Ocena biznesplanów 

11.10.2018

4d

 Rejestracja działalności gospodarczej 

12.10.2018

16.10.2018

4e

 Podpisanie umowy + złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń 

15.10.2018

18.10.2018

4f

 Jednorazowe wsparcie  na rozpoczęcie działalności gospodarczej i monitoring działalności 

do 19.10.2018r

5

 Wsparcie pomostowe  po rozpoczęciu działalności 

01.11.2018-16.12.2018

5a

Składanie wniosków o wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Po otrzymaniu dotacji na rozpoczęcie działalności oraz otwarciu firmy każdy uczestnik może otrzymać wsparcie pomostowe w postaci finansowej w wysokości 1600zl

Od 01.11.2018

5b

Składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

wsparcie finansowe wypłacane w okresie od 6 do 12 miesięcy w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1.600zł

Od 01.05.2019

5c

Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej

wsparcie doradcze przewidziane jest dla każdego uczestnika w wymiarze 48h (ok. 4h/m-c przez 12 m-cy w zależności od potrzeb).

01.11.2018

16.12.2019