PROGRAM PHARE 2002 AKTYWNE FORMY ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU; "PROMOCJA WZROSTU ZATRUDNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY" 2004-2005

PROGRAM PHARE 2002 – AKTYWNE FORMY ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU; „PROMOCJA WZROSTU ZATRUDNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY” 2004 - 2005

 

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Zawodowej Młodzieży

Obszar realizacji projektu: Żory, Rybnik, Jastrzębie – Zdrój, Wodzisław Śląski

Cel projektu: Stworzenie profesjonalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej Młodzieży, w którym dla grupy 400 beneficjentów (bezrobotnej młodzieży do 26 roku życia z wykształceniem podstawowym , zawodowym, średnim i wyższym, w tym absolwentów poszukujących pracy oraz młodych ludzi pragnących założyć własną działalność gospodarczą) przeprowadzone będą wysokiej jakości usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe. Centrum to w znaczący sposób przyczyni się do zapewnienia warunków rozwoju społeczności lokalnej w drodze informacji, kształcenia, szkolenia, przedsiębiorczości i pracy. Dodatkowo projekt ten ma rozwijać dialog społeczny pomiędzy instytucjami oraz zwiększyć oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy.