PRZETESTOWANIE I WDROŻENIE USŁUGI PILOTAŻOWEJ

PRZETESTOWANIE I WDROŻENIE USŁUGI PILOTAŻOWEJ
W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 2012-2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Działanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Podstawowy cel projektu – BEZPŁATNA pomoc Przedsiębiorcom w przygotowaniu dokumentacji w celu ułatwienia otrzymania kredytu, pożyczki czy też leasingu oraz kompleksowe doradztwo i szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców w zakresie uzyskania najkorzystniejszej formy finansowania rozwoju firmy.

Cel ten będzie realizowany poprzez doradztwo na zasadzie „od początku do końca”, tj. w szczególności poprzez BEZPŁATNĄ pomoc w zakresie:

▪ analizy możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz pomocy przy wyborze instytucji finansującej

▪ porównywania ofert finansowania zewnętrznego korzystnych dla klienta i doradztwa oraz pomocy przy wyborze optymalnego źródła finansowania (banki, fundusze leasingowe, fundusze poręczeniowe, itp.)

▪ opracowania dla firmy biznes – planu oraz wszystkich dokumentów wymaganych przez instytucję finansową

▪ doradztwa w uzyskaniu finansowania oraz pomocy w kontaktach z instytucjami finansowymi

▪ szkolenia dotyczącego podstaw zarządzania finansami firmy