WYDARZENIA

Otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. dokonuje wyboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów 

W związku z powyższym Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs.

Ofertę należy złożyć na maila biuro@arpsa.pl w terminie do 25.11.2019 r. z podaniem informacji o doświadcznniu w realizacji projektów  i deklarowanym wkładem partnera w realizacje celu partnerstwa

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach

Szanowni Państwo,

nasza praca jest dedykowana wszystkim, którzy chcą rozwinąć skrzydła i pofrunąć wyżej, prowadząc własny biznes. To nie jest zwykłe doradztwo, to skrupulatnie przygotowana strategia rozwoju Waszych działalności gospodarczych. Tu inicjujemy projekty i wspieramy ich realizację. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

  

Jesteśmy tutaj

44-240 Żory

biuro@arpsa.pl

Pn-Pt: 8.00 - 16:00

Skip to content