Centrum Aktywności Lokalnej

– dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe 2018 – 2019

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej – dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe    i komputerowe 2018 – 2019” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej 11 11.4.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Kształcenie ustawiczne – RIT,

      Wartość projektu: 185 497,25 zł Wkład UE: 157 657,25 zł  Procent wkład UE: 84,99% 

      Cel projektu:  Proj. ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 44 osób dorosłych zamieszkujących m. Żory w szczególności na terenach rewitalizowanych

Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas  realizacji: 2018-09-01 – 2020-02-29

Zadania:

  • Szkolenie komputerowe
  • Szkolenie językowe

 

Dla kogo: osoby pow. 30 roku życia

Skip to content