Zarząd Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1/403, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr 0000076553, legitymującą się numerem NIP: 651 146 46 08 oraz REGON: 273392327, posiadającej kapitał zakładowy 936 300 zł, informuje o odwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2024 roku na godzinę 10:00.

Przyczyną uzasadniającą decyzję Zarządu o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest brak opinii biegłego rewidenta dla sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Formalne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze otrzymają niezwłocznie zgodnie z postanowieniami statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych.

Skip to content