Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. pragnie pozyskać informacje od potencjalnych dostawców dotyczące dostępnych materiałów biurowych oraz warunków ich dostawy. Celem jest wyłonienie najlepszego dostawcy spełniającego nasze wymagania w zakresie jakości, ceny i terminowości dostaw.

Zamówienie na zaopatrzenie w materiały biurowe projektu Zielone kompetencje dla podregionu rybnickiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.10 FE na transformację, działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych FST, którego partnerem jest Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Oferty będziemy przyjmować do 23 maja do godziny 12:00.

Skip to content