Darmowe doradztwo

Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Żory do udziału w bezpłatnych konsultacjach w zakresie projektowania biznesu i pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Punkt konsultacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00. 

 

Rewitalizacja Śródmieścia

Agencja prowadzi kompleksowe działania na rzecz rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście. Tworzymy przestreń do dialogu międzysektorowego w celu ożywienia dzielnicy. Informujemy o bieżących działaniach i animujemy projekty lokalne. 

Podcast

Kliknij w ikonę mikrofonu aby posłuchać podcastu o biznesie. Rozmawiamy z przedsiębiorcami o wielkich rzeczach prostym językiem. 

Podcast realizujemy we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach oraz Radiem Żory. 

Biuletyn

Kliknij w ikonkę książki, aby zapisać się do listy mailingowej i raz w miesiącu otrzymywać informacje o możliwościach pozyskania dotacji oraz inne ciekawe materiały dla przedsiębiorców. 

Biuletyn wydajemy wspólnie z Gminą Miejską Żory.

I Otwarta Kawiarnia Rewitalizacyjna – Raport

I Otwarta Kawiarnia Rewitalizacyjna – Raport

19 marca odbyła się I Otwarta Kawiarnia Obywatelska, dotycząca rewitalizacji obszaru Śródmieście. Spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  Wzięli w nim udział zarówno mieszkańcy Śródmieścia, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele samorządu. 

Celem spotkania było otwarcie wielopodmiotowej dyskusji na temat ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji Śródmieście i możliwości realizacji działań miękkich przy wykorzystaniu już istniejącej i planowanej do rewitalizacji infrastruktury. Debata pozwoliła na wytyczenie kierunku projektowania zmian, których ostatecznym beneficjentem będzie każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy stopień niepełnosprawności.

Śniadanie w Pałacu

Śniadanie w Pałacu

29 lutego Pałac Baranowice zapełnił się przedsiębiorcami z całego Śląska. Stało się tak dzięki wydarzeniu realizowanemu przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S. A., która wspiera ekosystem śląskiej przedsiębiorczości. 

Rewitalizacja jako przedsięwzięcie społeczne

Rewitalizacja jako przedsięwzięcie społeczne

Dla powodzenia i trwałości procesów rewitalizacyjnych niezbędne jest zaangażowanie lokalnej społeczności. To ludzie ożywiają miejsca. Nawet z pozoru najbardziej opłacalna inwestycja nie zrewitalizuje przestrzeni bez udziału lokalnej społeczności. O tym, w jaki sposób społeczności są związane z rewitalizacją, przeczytacie w tekście. 

Bottom Up — projektowanie z ludźmi i dla ludzi 

Bottom Up — projektowanie z ludźmi i dla ludzi 

„Bottom-up to idea włączania mieszkańców w procesy planistyczne i projektowe. Podstawą oddolnego podejścia jest realne uczestnictwo, zaangażowanie, współpraca i wspólne podejmowanie decyzji przez różnych aktorów procesu projektowego.” Przeczytaj i sprawdź, czy możliwa jest realizacja tego modelu w działaniach lokalnych!

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żory do roku 2030

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żory do roku 2030

Rewitalizacja miast i terenów poprzemysłowych to kompleksowy proces mający na celu przywrócenie życia i funkcji społeczno-gospodarczych obszarom dotkniętym upadkiem lub zaniedbaniem. Głównymi celami rewitalizacji są ożywienie ekonomiczne, poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej.

Zaproszenie do składania ofert – zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert – zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach, zwana dalej ARP jako podmiot Zamawiający zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach za rok obrotowy 2023 i obejmujący okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Skip to content