Dotacje na start

– rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor 2018 – 2019

Projekt „Dotacje na start –  rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor 2018 – 2019” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach osi 7.3.2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT  

Wartość projektu: 414 325,00 zł Wkład UE: 400 608,75 zł  Procent wkład UE: 96,69%.

 

      Cel projektu:  Projekt ma na celu aktywizację zawodową 7 osób bezrobotnych (4K,3M) powyżej 30+,nieaktywnych zawodowo planujących założyć działalność gospodarczą z terenu powiatu m. Żory (śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka, osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój)).objętego rewitalizacją RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas  realizacji: 2018-05-15 – 2019-12-16

Zadania:

  • Doradztwo zawodowe
  • Szkolenie
  • Doradztwo przed rozpoczęciem działalności
  • Dotacje
  • Wsparcie

 

Dla kogo: osoby pow. 30 roku życia

Skip to content