SZKOLENIA

prowadzone przez kadrę naukową (dr Piotr Hanus, dr Marek Kasperek, dr Krzysztof Niestrój)

 

ABC przedsiębiorczości

Wszystko to co musisz wiedzieć gdy rozpoczynasz własny biznes

Kursy językowe

Nie szukaj wymówek tylko zacznij uczyć się języków obcych

Szkolenia komputerowe

Uzupełnij umiejętności w zakresie obsługi komputera aby działać szybciej i wydajniej

Kadry i płace

 problematyka zarządzania zasobami kadrowymi 

Budowanie zespołu w przedsiębiorstwie

(warianty: 1. ogólny, 2. ze szczególnym uwzględnieniem logistyki w przedsiębiorstwie, 3. z uwzględnieniem potrzeb w łańcuchu dostaw) – podstawowe zasady budowania i rozwijania zespołów pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki.

Zakupy zaopatrzeniowe

 optymalizacja kosztów zakupów, długofalowe zarządzanie w sferze zakupów i decyzje zakupowo-zaopatrzeniowe, dobre praktyki, operacyjne zarządzanie zakupami, współpraca przy ustalaniu cen z dostawcami

Mapowanie procesów w przedsiębiorstwie cz.II

OdCzęść druga: przykłady mapowania własnych procesów – zastosowanie mapowania w przedsiębiorstwie w celu usprawnień przebiegu procesów. W mapowaniu wykorzystane zostaną dwa elementy: mapa strumienia wartości oraz mapowanie obiegu informacji w oparciu o dokumentację firmy. Uzupełnieniem mogą być wybrane elementy szkolenia z mapowania – cz.I

Mapowanie i analiza procesów w przedsiębiorstwie cz.I

Część pierwsza: podstawy – poznanie celu, zasad, korzyści i metod mapowania. Przekazanie wiedzy z zakresu analizy przebiegu procesów związanych z realizacją zamówień w całym przedsiębiorstwie. Podejście to bazuje na ujęciu czynności rozpoczynających się w momencie przyjęcia zamówienia, poprzez kolejne kroki związane z jego realizacją, skończywszy na wysyłce gotowego produktu do klienta

Audyt logistyczny

 wiedza i zbiór dobrych praktyk w przeprowadzaniu audytów logistycznych

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do prezentacji danych, w tym logistycznych

budowanie zestawień i wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych jako narzędzi prezentacji danych współpracujących z systemami informacji w przedsiębiorstwie

Zarządzanie dostawami i planowanie zapasów w sferze zaopatrzenia firmy.

Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie (zintegrowana) – Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową oraz zarządzaniem działaniami w zintegrowanym systemie zaopatrzenia. Szkolenie to ma umożliwić spojrzenie uczestnikom na ich procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej z innej perspektywy – odkrycie obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji.

Wstęp do problematyki planowania i dostaw Just in Time w przedsiębiorstwie

budowanie i rozwój systemów opartych na koncepcji przepływu zapasów JiT

Logistyka w mojej firmie

(wariant szkolenia otwartego: Logistyka w przedsiębiorstwie) – wiedza z zakresu koncepcji logistyki i jej zastosowania w przedsiębiorstwie

Controlling logistyczny

zakres i zadania controllingu oraz trudności wynikające z analizy procesów logistycznych, analiza controllingu na poziomie operacyjnym i strategicznym, wskaźniki controllingu w decyzjach logistycznych, benchmarking i jego zastosowanie w controllingu (podejście autorskie)

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

poznanie realizacji zasady przepływu w praktyce, nabycie umiejętności identyfikacji konfliktów kosztów w systemach logistycznych, zapoznanie się z głównymi elementami i skutkami decyzji związanymi z organizacją czynności logistycznych w ramach systemów dostaw (w tym wynikających ze zlecenia czynności podmiotom zewnętrznym)

Planowanie Potrzeb Materiałowych w przedsiębiorstwie (PPM – MRP).

Wstęp do tematyki planowania materiałowego w przedsiębiorstwie (planowania zintegrowanego). Nawiązanie do problematyki wdrożeń systemów zintegrowanych klasy ERP

Zarządzanie zapasami

 problematyka zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie w krótkim i długim okresie czasu

Zarządzanie zapasami wg koncepcji JiT

założenia związane z planowaniem i kształtowaniem przepływu materiałów ze szczególnym uwzględnieniem czasu i wielkości dostawy oraz czynników mających na to wpływ.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw weryfikacja dotychczasowych sposobów współpracy z dostawcami oraz odbiorcami

Planowanie dystrybucji

poznanie czynników kształtujących przepływy produktów od producenta do odbiorcy, Przedstawienie związku pomiędzy planowaniem wielkości dostaw a kosztami, Omówienie związków pomiędzy wytwarzaniem a dystrybucją produktów

Sterowniki programowalne PLC

Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiej grupy zagadnień istotnych w procesie pisania programów sterowania dla układów sterowania zbudowanych w oparciu o sterowniki programowalne. Programowalne sterowniki przemysłowe (PLC, ang. Programmable Logic Controllers) stanowią obecnie podstawowe wyposażenie systemów sterowania w przemyśle. W trakcie szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z podstawami obsługi i programowania sterowników PLC na przykładzie sterownika S7-1200 firmy Siemens oraz systemu TIA Portalu

Mikroprocesory i mikrokontrolery

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad działania systemów mikroprocesorowych. W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat projektowania, konstruowania i uruchamiania systemów mikroprocesorowych oraz tworzenia oprogramowania

Gry symulacyjne i zadania interaktywne

związane z realizacją zamówień, optymalizacją poziomu zapasów i kosztami logistycznymi, planowaniem w zakresie dostaw „just in time”, komunikacji w zespołach ludzkich, decyzji związanych z doborem pracowników do zespołu

Opracowania studialne różnych koncepcji

projektowanie architektury

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach

Szanowni Państwo,

nasza praca jest dedykowana wszystkim, którzy chcą rozwinąć skrzydła i pofrunąć wyżej, prowadząc własny biznes. To nie jest zwykłe doradztwo, to skrupulatnie przygotowana strategia rozwoju Waszych działalności gospodarczych. Tu inicjujemy projekty i wspieramy ich realizację. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

  

Jesteśmy tutaj

44-240 Żory

biuro@arpsa.pl

Pn-Pt: 8.00 - 16:00

Skip to content