Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń:
12.02.2024 r. – 16.02.2024 r.
do godziny 14.30 (decyduje data wpływu do urzędu)

Uzupełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie naboru w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach 
W ramach naboru można ubiegać się o dotację w wysokości do:

30 000,00 PLN.

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie pracy nie krócej niż 7 dni oraz po wcześniejszym dopełnieniu wszystkich formalności u Doradcy Klienta (w pokojach 2,3,6,7 i 8 – zgodnie z podziałem literowym na drzwiach)
Ponadto informujemy, że w dniu 14.02.2024 r. odbędzie się porada grupowa dotycząca zasad przyznawania ww. dotacji. Uczestnictwo w poradzie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Zapisy na spotkanie prowadzone są w pokojach 2,3,6,7 i 8 (zgodnie z podziałem literowym na drzwiach)

Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z zasadami:
Regulaminu przyznawania z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z tą działalnością oraz dokonywania refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach.

Żródło wiadomości: PUP ŻORY

Skip to content