18 maja br. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej –  budynek Dworca Kolejowego w Żorach w godzinach 10.00 – 12.00 obyły się Targi Edukacji i Wolontariatu.

Targi Edukacji i Wolontariatu są wspólnym przedsięwzięciem Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Żorach, Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Kierowane są do młodzieży, w tym w szczególności uczniów kończących szkołę podstawową.

Odwiedzający Targi mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną żorskich szkół ponadpodstawowych, wziąć udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drodze, wyplataniu siatek maskujących dla Ukrainy, zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych, pozyskać oferty wolontariatu, a także wziąć udział w panelu dydaktycznym prowadzonym przez doradców zawodowych pn. „Każdy może być wielki – bilans słabych i mocnych stron”.

Frekwencja na Targach Edukacji i Wolontariatu pokazała, że warto organizować tego typu przedsięwzięcia. Jak ważne jest dokonywanie właściwych wyborów kierunków kształcenia podkreślił Prezydent Miasta – Waldemar Socha podczas uroczystego otwarcia imprezy.


Poza możliwością zapoznania się z ofertą żorskich szkół ponadpodstawowych, młodzież mogła pozyskać informacje na temat wolontariatu, który jak podkreślił Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, jest pracą bez wynagrodzenia ale daje wolontariuszowi satysfakcję, spełnienie swoich motywacji i podwyższa samoocenę. Angażując się w tego typu działalność można zyskać  nowych przyjaciół i znajomych, zdobywać wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności doceniane przez późniejszych pracodawców na rynku pracy.


Jest nam bardzo miło, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia – dziękujemy za zaproszenie!

Skip to content