Alternatywa Dla Młodzieży

ALTERNATYWA DLA MŁODZIEŻY 2006 - 2007

 

Numer i nazwa Priorytetu:  1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Numer i nazwa Działania: 1.5  Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Tytuł projektu: Alternatywa dla młodzieży

Okres realizacji projektu: 03.04.2006 – 31.12.2007

Obszar realizacji projektu: Województwo Śląskie, Powiat: m. Żory, m. Jastrzębie – Zdrój, m. Rybnik, pszczyński, wodzisławski.

Opis projektu:  Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Zakładane działania przyczynią się do podniesienia kwalifikacji młodzieży co zmniejszy bezrobocie i zapewni ostatecznej grupie beneficjentów szeroki pakiet szkoleń i warsztatów. Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu: szkolenia branżowe, warsztaty ogólne IPD, doradztwo, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie dla osób odbywających staże u przyszłych pracodawców. Projekt będzie skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lat nie uczącej się, nie pracującej i nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.